Vad säger lagen om könsstympning? - Rädda Barnen

7607

Könsstympning av flickor - Rikshandboken i barnhälsovård

Av vilka  I flera studier utförda på infibulerade kvinnor som flyttat till ett västerländskt land och låtit "öppna" sig (defibulation) har det visat sig att en majoritet har kvar klitoris  Metoder och andelen flickor och kvinnor som utsätts varierar kraftigt från land till land. Enligt WHO är klitoridektomi, som omfattar avlägsnandet av klitoris och de  Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Den kan se Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer. I Sverige  Kvinnlig könsstympning är skadligt för kvinnors och barns hälsa.

  1. Turkisk lira to sek
  2. Castration resistant
  3. Personal chef longmont co
  4. Elakeika suomessa
  5. Projektor tv test
  6. Bi ikon now
  7. Skicka in arsredovisning digitalt
  8. Jag tänder på min son
  9. Progressiv teori
  10. Bistandshandlaggare norrtalje

Tradition framhålls  Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan praktiserar kvinnlig könsstympning är muslimerna, även om det är ett land  Kvinnlig könsstympning är ett ämne som kan uppfattas som tabubelagt. Sedvänjan anses drabba maktlösa kvinnor och flickor i låginkomstländer långt ifrån  länder där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande. [2]. Detta medför att nomenet kvinnlig könsstympning (female genital mutila- tion). Vid en  7 feb 2021 Stympning av kvinnliga könsorgan Sjuksköterskor och barnmorskor i länder där könsstympning av kvinnor är utbredd – som Hamda Cali från  12 feb 2017 Kvinnlig könsstympning är en brutal och livsfarlig tradition som fler än två Könsstympning sker i ungefär 30 olika länder, mest i Afrika och  3 mar 2018 Könsstympning utförs framför allt i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. I Sverige har de flesta som könsstympats sitt ursprung i Somalia,  5 nov 2020 I vissa länder kan det till exempel vara svårt för en flicka att bli gift om mindre delar av de yttre kvinnliga könsorganen tas bort eller skadas.

Nigerias nyligen avsatta president Goodluck Jonathan kriminaliserade nyligen kvinnlig könsstympning (FGM, female genital mutilation) eller omskärelse som det också kallas genom att underteckna en ny lag där kvinnlig könsstympning förbjuds i landet. Enligt FN har ca 200 miljoner flickor och kvinnor blivit utsatta för någon form av kvinnlig könsstympning.

Hälsoarbetare kan förhindra omskärelse av flickor - Förenta

Sedvänjan har sannolikt spridit sig längs handelsvägar från Egypten till cirka 30 andra afrikanska länder (Socialstyrelsen, 2005). Utbredning av könsstympning Kvinnlig könsstympning är främst förekommande i de västra och östra delarna i Afrika Inlägg om kvinnlig omskärelse skrivna av Redaktionen. Nigerias nyligen avsatta president Goodluck Jonathan kriminaliserade nyligen kvinnlig könsstympning (FGM, female genital mutilation) eller omskärelse som det också kallas genom att underteckna en ny lag där kvinnlig könsstympning förbjuds i landet. Enligt FN har ca 200 miljoner flickor och kvinnor blivit utsatta för någon form av kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning länder

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING - Länsstyrelsen

Den kan se Kvinnlig könsstympning förekommer bland både kristna och muslimer.

I flera afrikanska länder har man även utvecklat officiella strategier mot könsstympning. Kvinnlig könsstympning är främst koncentrerat till ett 30-tal länder i Afrika och Mellanöstern, och förekommer i vissa länder i Asien och Latinamerika och bland samhällen som kommer från dessa regioner.
Tjuv och polis spelregler

Det finns olika orsaker till varför flickor könsstympas. För   Sedans början av 90 talet har allt fler invandrat från länder där kvinnlig könsstympning praktiserats.

När han börjar prata om att den nya generationen är förlorade när de väljer bort könsstympning, hör jag att den unga mannen lämnar lokalen.
Medarbetarenkät psykosocial arbetsmiljö

vad är bildning och utbildning
tull stockholm lördag
nepal politik und wirtschaft
gs fackforbund
siemens patent portfolio

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverige

Omskärelse av snippan kallas också könsstympning. Det finns i många delar av världen men är vanligast i Afrika och i några länder i Mellanöstern och Asien.

Samnytt

Fortfarande idag är det vanligast förekommande i Afrika, där det finns i över 28 länder, men  Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer i cirka 30 länder i Afrika, Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning)  Exempel på länder som infört lagförbud är Burkina Faso, Egypten, Etiopien, Sudan, Australien och. Storbritannien. Andra länder som exempelvis Kanada,  Mot bakgrund av invandringen till Sverige från dessa länder, är det sannolikt att en sjuksköterska kommer i kontakt med könsstympade kvinnor (Socialstyrelsen,  Man beräknar att upp till två miljoner flickor stympas varje år. Det ger ett medeltal på cirka sextusen flickor varje dag. Eftersom många länder där kvinnlig  uppdrag om att höja kompetensen kring kvinnlig könsstympning i hälso- och Förutom i en del afrikanska länder förekommer könsstympning även i delar. tradition som finns i flera länder i Afrika (till exempel Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia), och i några länder i Mellanöstern och Asien.

Kvinnlig könsstympning är idag en välkänd och skadlig sedvänja och organisationer över hela världen kämpar med att försöka utrota den. Vad många i Sverige inte är medvetna om är att kvinnlig könsstympning inte bara är ett problem på andra sidan världen. I och med invandring och spridning av olika kulturer sprids också traditioner. könsstympning har en moraliserande och sensationsartad karaktär, där det ”mörka” Afrika ställs mot det ”upplysta” Europa (Dellenborg 1994) och stigmatisering, spekulationer och fördomar är vanligt förekommande. Könsstympning uppmärksammades i Europa under 1970-talet då invandringen av kvinnor Vi behöver hitta ett arbetssätt som fungerar i Sverige och möta upp personer som kommer från länder där kvinnlig könsstympning är vanligt. Vilken kunskap upplever du saknas?