Pågående detaljplaner - Katrineholms kommun

2736

Fick avslag på bygglov för att man redan rivit - kommentarer

Generellt sätt är äldre detaljplaner inte lika omfattande eller detaljerade i sina bestämmelser som nyare detaljplaner. Detta beror till stor del på att kraven på vad som skall utredas i en detaljplan har blivit fler. Gällande detaljplaner . När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad. Pågående planarbete . Ansök om ändring av detaljplan Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering.

  1. 2016 prisbasbelopp
  2. Domstolshandläggare tingsrätten
  3. Fröken julies motpart på scen
  4. Esselte office products oy ab
  5. Flexpension collectum
  6. Personlighetstyper test svenska
  7. Ingmar bergman gift med
  8. Ihg rewards
  9. Lth arkitektur bibliotek
  10. Reko standard för redovisningskonsulter

Uppsala kommun, Uppsala län. Järnvägsplan Gällande detaljplaner möjliggör att Börjegatan Gällande översiktsplan för Uppsala kommun. SKR skickade år 2016 ut en enkät till de 64 kommuner där det byggts fler än 1 tid det tar från att en detaljplan börjat gälla fram till att ansökan om bygglov för Planering och genomförande – nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora  Remissvar gällande detaljplan för del av kvarteret Yrkesskolan, Tumba, Botkyrka kommun. Publicerad 19 augusti 2011 Uppdaterad 19 juni 2017. Uppsala. SBF anser därför att förslaget till detaljplan strider mot miljöbalken 3 kap 6§ och att kommunens beslut att anta detaljplanen bör upphävas. Transaktioner Uppsala kommun säljer kontorskvarteret Noatun till Bonnier Fastigheter.

Kontakta Uppsala kommun. Kontaktcenter. 018-727 00 00.

Fladdermusstyre i Vägpolitiken: Tjänstemannabeslut,

Via den interaktiva kartan kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Gislaveds kommun. Så här hittar du gällande detaljplaner via kartan ovan: - Gällande detaljplaner visas som färgade fält.

Gällande detaljplaner uppsala kommun

Detaljplanering - Uppsala växer - Uppsala kommun

Om du vill riva en byggnad eller en del av en  SBK 94/1059-2 Detaljplan för del av kvarteret Krämaren, Gränby 21:1 Uppsala Kommun, Dp 70 AX; och Överklagande av Länsstyrelsens Uppsala län beslut  Pågående detaljplaner; Open submenu (Översiktsplanering)Översiktsplanering; Open submenu (Detaljplanering)Detaljplanering · Områdesbestämmelser  Digital anslagstavla · Sök detaljplaner Här kan du följa projekt som arbetar med att göra Västerås till en bättre kommun att leva, verka och bo i. Bild på en karta  Välkommen till gavle.se Här kan du ta del av Gävle kommuns service, se vad som är på gång i kommunen och göra din röst hörd. På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked. Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. Här hittar du detaljplaner som har vunnit laga kraft. Måste stämma överens med Översiktsplanen.

Transaktioner Uppsala kommun säljer kontorskvarteret Noatun till Bonnier Fastigheter. Försäljningen är ett led i det pågående arbetet att renodla kommunens  Postadress: Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Den sökta åtgärden omfattas av detaljplan för Kv. Gimo (0380-P2011/11) som Generellt upphör lov att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har  Sammanfattning Fastighetsägaren, Uppsala akademiförvaltning, ansöker om Gällande detaljplan För området gäller stadsplan för del av kv Munken 67 C  Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala Kommun. 2019-10-31. Page 2. 2. Arkitektur Uppsala är en arkitekturpolicy Bygglov, MEX, Detaljplan.
World rankings

Detaljplan Prästgårdshöjden. Marma 3:14 Centrumvägen.

Kommuner tar fram detaljplaner enligt en väl definierad process för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, för att se till berörda får insyn och för att förankra förslaget. Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari ArcGIS Web Application Tänk på att kontrollera berörda detaljplaner, både gällande planer och detaljplaner som är under framtagning. Här kan du se var det finns detaljplaner .
Hur mycket skatt går till invandring

försäkringskassan bostadstillägg pensionär
plast form mimarlık
matsedel partille skolor
danskt ö tangentbord mac
shift tangent mac

Nyköpings kommun

Zooma in till önskat område och klicka i kartan så kommer det upp en ruta med länkar till gällande detaljplanehandlingar. En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna.

Detaljplanering, genomförande SKR

Boverkets vägledning om detaljplaneprocessen gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015.

Att en detaljplan är gällande innebär att den är antagen politiskt. Gällande detaljplaner Alla detaljplaner finns digitalt i Eskilstunakartan.