Öppna data – En snabbgenomgång Adaptit

2321

Öppna data – Wikipedia

I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som bygger på ett EU-direktiv. Öppna data får användas fritt utan avgifter eller licenser. Riksdagens öppna data följer därmed rekommendationerna för vidareutnyttjande av offentlig information. Rekommendation om öppna licenser och immaterialrätt (digg.se) Nationella principer för att tillgängliggöra information (digg.se) API, dataset och rapporter 1. Nationellt ramverk för öppna data De vägledande principerna för öppna data är utarbetade av Kommunförbundet Stockholms län och bearbetade av Sveriges Kommuner och landsting med stöd av finansiering från Vinnova. De är en del i ett nationellt ramverk för öppna data som innehåller vägledande principer, råd, mallar och verktyg Det omarbetade PSI-direktivet innehåller nya bestämmelser datamängder och bestämmelser kring format för data och genom lag, förordning eller myndighetsföreskrifter. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan  Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas.

  1. Företag solna
  2. Kimchi receptas
  3. Erik holmberg film producer

Den är betydligt mer omfattande och specifik kring hur användning och tillgången till öppna data från offentlig verksamhet i Sverige ska tillgängliggöras. Vad som är Öppna data regleras i PSI (Public Sector Information) och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Sverige införde 2010 lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Den 2 maj beslutade regeringen om tre uppdrag gällande artificiell intelligens och öppna data med avsikt att stärka välfärden och Sveriges konkurrenskraft.- Vi behöver kraftsamla kring artificiell intelligens och öppna data.

58 4.4.5 Åtgärder för att bearbeta och distribuera information i elektronisk form 9.2.3 Överprövning enligt PSI-lagen och öppna data-lagen.. 149 9.2.4 Särskilt om kommunala beslut om avgifter..

Öppna data, PSI - Kungliga Musikhögskolan

Läs mer på vidareutnyttjande.se. 17 dec 2020 Det är även viktigt att se syftet med den nya öppna data-lagen i ett bredare med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet.

Psi lagen öppna data

Öppna data

PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan  Värdefulla data-mängder. För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021. 2003.

SMTM följer arbetet med att ta fram riktlinjer för hur myndigheter ska presentera sina öppna data. Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur myndigheter ska göra data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och INSPIRE-direktivet. PSI står för Public Sector Information och lagens syfte är att underlätta vidareutnyttjande av myndigheters digitala handlingar i Vilka krav ställs egentligen på offentliga verksamheter i Sverige? Vad säger PSI-direktivet? Vi har intervjuat Matthias Palmér, en av MetaSolutions grundare Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag.
Reumatologisk klinik århus

Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen. Vidareutnyttjande av myndigheters information regleras i PSI-lagen .

Läs mer på vidareutnyttjande.se. 17 dec 2020 Det är även viktigt att se syftet med den nya öppna data-lagen i ett bredare med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet.
Lantmäteriet luleå öppettider

tng zerolime
höjd husbil
bygglov tjorn
hur många aktier ska man köpa
sbc sundsvall faktura
dansk krone to euro

Öppna data – vad är det och vilken potential finns

På denna webbplats samlas data vi publicerar fritt för vidareutnyttjande.

PSI-data - vidareutnyttjande av information

Sedan PSI-lagen antogs i Sverige till följd av motsvarande EU-direktiv har utvecklingen mot öppna data  På den här sidan hittar du den information som är tillgänglig som öppna data hos typen av vidareutnyttjande av myndighetsinformation regleras i PSI-lagen. Vi har som målsättning att dela med oss av så mycket öppna data som möjligt.

Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser · Kartdata och geodata · Kommun- och  The EU open data market is a key building block of the overall EU data economy. The total direct economic value of PSI is expected to increase from a baseline of €52 billion in 2018 for the EU27 + UK, to €194 billion in 2030.