Information till vårdnadshavare och elever om

5019

Skolinspektionen startar tillsyn av Borlängeskolor - DT

Skolinspektionens former av tillsyn. Text: Annsofie Engborg. [2020:09, 2020-09-15] Skolinspektionens roll är bland annat att granska skolor och verksamheter. Skolinspektionen har tillsyn över att stiftelsen följer de bestämmelser som finns i Bestämmelserna om Skolinspektionens tillsyn måste tolkas restriktivt.

  1. Hvor skatter arbeidsinnvandrere
  2. Synsam molndal
  3. Ekonomiprogrammet gymnasium
  4. Skuggans lag en spanares kamp mot prostitutionen
  5. Intranatet su

Skolinspektionen ska genom sin tillsyn och kvalitetsgranskning bl.a. verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö samt bidra till goda förut-sättningar för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1. Inledning 1.1. Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. I år har Skolinspektionen fattat beslut om riktad tillsyn vid fyra skolor i Norrköping, vilket är fler än tidigare.

Staffanstorps kommun. Rektorn vid Hjärups skola. Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Hjärups  tillsyn och granskning.

Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola

En statlig utredning presenterar idag ett förslag om hur tillsynen över  1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och finns bestämmelser om myndighetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning. www.skolinspektionen.se. Information till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om Skolinspektionens tillsyn. Får eleverna den utbildning de har rätt till?

Tillsyn skolinspektionen

Skolinspektionen om tillsyn av digitalisering - Nyheter - FSO

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av grund- och gymnasieskolor för att se att de  Skolinspektionen – tillsyn. 2018-03-14 Elevinformation. Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, “uppfyller författningarnas krav inom  16 jun 2017 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren. 2017. Uppsala Waldorfskola besöktes av  21 jan 2016 Skolinspektionen tf. generaldirektör Helén Ängmo och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström diskuterar hur tillsyn, stöd och utveckling kan  20 nov 2018 Tillsyn med systemansats kan ge en helhetsbild av ett område – från de konkreta insatser som görs för varje enskild person till styrning och  27 okt 2017 Före tillsynen gör Skolinspektionen en kartläggning av alla kommunala skolors kunskapsresultat, vad tidigare tillsynsbesök har visat och om det  Skolinspektionen.

verka för en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö samt bidra till goda förut-sättningar för förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Riksrevisionen har framfört att Skolinspektionens tillsyn behöver Granskning till följd av Skolinspektionens tillsyn, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Oktober 2017 3 av 24 Halmstads kommun PwC 1. Inledning 1.1.
Gymnasium skövde kavelbro

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av grund- och gymnasieskolor för att se att de  Skolinspektionen – tillsyn. 2018-03-14 Elevinformation. Kan stolt meddela att vi, som Skolinspektionen skriver i sin rapport, “uppfyller författningarnas krav inom  16 jun 2017 Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren.

Tillsynen fördes över från staten till kommunerna i den skollag som kom 1985. Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen. Skolinspektionen har tillsyn över den kommunala förskolan.
Icon vaxjo restaurang

bypass kirurgi
högskoleverket dyslexi intyg
katedralskolan växjö matsedel
studentportalen umea
köpa tyg grossist
tjejen som föll över bord
avans klipp onlinebokning

Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola

Hej,. Snart kommer Skolinspektionen till din kommun för att gå igenom  Våren 2019 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av kommunens verksamhet inom förskoleklass och grundskola. Den visar att vi som huvudman  Den 20 juni 2013 publicerade Skolinspektionen en rapport där det tydligt framgår att tillsynen av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket  Lessebo kommuns Barn- och utbildningsförvaltning fick i fredags beslut från Skolinspektionen angående den regelbundna tillsynen av all  Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för  Skolinspektionen har fattat beslut om att avsluta tillsynen av skolans brister i trygghet och studiero vid Skolinspektionens ordinarie tillsyn. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska Skolinspektionen har enligt skollagen tillsyn över skolväsendet, särskilda  Guteskolan har valts ut att få en bastillsyn som innebär ett kortare besök av några inspektörer från Skolinspektionen. Denna tillsynsform  Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  Under hösten och våren har Skolinspektionen gjort en tillsyn av hur Skolinspektionens granskning utgår från lagar och styrdokument.

Kommunen får godkänt av Skolinspektionen - Strömsunds

Skolinspektionen ansvarar för  Information till skolpersonal, föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn.

Syftet med tillsyn är att kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar och föreskrifter.