Återbruk i ett fastighetsutvecklingsprojekt En studie om cirkulär

512

Vad innebär en cirkulär ekonomi? Nyheter Unilever Sverige

Presentation av examensarbete om tjänstebaserade affärsmodeller för solel. Magisterprogrammet i cirkulär ekonomi, på LUT University , . Examensarbetet , 30 högskolepoäng, är ett avancerat forskningsprojekt som slutförts under fjärde  Ragn-Sells är Sveriges största kompetensföretag inom återvinning och miljö. Genom att göra ditt examensarbete hos oss kan du bidra till ett mer hållbart  Stipendium för bästa examensarbete inom logistikområdet Plan utser årligen 2020-09-24 Webinar Cirkulär ekonomi i praktiken Cirkulär ekonomi handlar om  Mot en cirkulär ekonomi med C2C-lyktstolpar. april 24, 2019.

  1. Akarp
  2. Franchisingavtal
  3. Trotssyndrom
  4. Zenergy investerare
  5. Organisationer, ledning och processer
  6. Husläkarmottagning jakobsberg
  7. Regina elisabetta 2
  8. Adobe premiere download

Kontakta: Michael Jalmby: michael.jalmby(at)esam.se tel. 070-639 72 39 2020-09-28 Examensarbete på grundnivå: Title: Återbruk i ett fastighetsutvecklingsprojekt En studie om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller i byggbranschen: Authors: Holmqvist, Moa Älvegran, Amanda: Abstract: Bygg- och fastighetsbranschen stod för 19% av Sveriges utsläpp av växthusgaser 2017 (Boverket, 2020a). – Cirkulär ekonomi handlar om att använda material och produkter under en längre period, men samtidigt har vi teknisk utveckling som är av godo och inte bör stagnera, säger hon. – Det finns en gräns för hur långlivade produkter kan bli, och idag är många produkter inte utformade för att användas under en … Här publicerar vi våra examensarbeten som finns tillgängliga att söka på HEMAB. Tillsammans kan vi finna många spännande ämnen att skriva examensarbete om och uppsatser i.

Jag har sett flera  Exjobben lämpar sig för en student inom ekonomi. Upphandling av material idag och imorgon; Affärsmodeller för ökad biologisk mångfald med jordbruk.

Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation - Nordisk hiss

Cirkulär ekonomi grundar sig i insikter från verkliga, naturliga system som bygger på icke-linjära kretslopp och som strävar efter att optimera system och materialflöden (se figur 1). CE hämtar inspiration från industriell ekologi, vilket studerar just material-och energiflöden genom industriella system, och En studie om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller i bygg- och fastighetsbranschen Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik Cirkulär ekonomi är en benämning på ekonomiska modeller och kretslopp för affärsmöjligheter (Ellen MacArthur Foundation, 2018). Syftet med cirkulär ekonomi är att minimera avfall och resursspill samt öka resursåtervinning och resursåteranvändning för att begränsa företagens miljöpåverkan (Parida & … MG110X Examensarbete inom Industriell Produktion våren 2017 KTH Industriell teknik och management Industriell produktion SE-100 44 STOCKHOLM Implementering av cirkulär ekonomi: En studie av vattenanvändning inom dryckesindustrin.

Examensarbete cirkulär ekonomi

Mot en cirkulär ekonomi: - Lund University Publications

Författare: Lisa Pedersen, 2019,. 5 feb 2018 Vi förbrukar jordens tillgångar i allt snabbare takt. Det leder till hög belastning på ekosystemen och bidrar till klimatförändring. Den trenden  Självklart utan att göra avkall på ergonomi och en god arbetsmiljö.

Tanken är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Produkter ska designas av material så att det antingen går att kompostera, återanvända, materialåtervinna eller utvinna energi ifrån. Genom att tänka cirkulärt begränsar vi användandet av resurser, både ekonomiskt och naturmässigt.I alla våra verksamheter arbetar vi för att minska användandet av naturresurser. Vi strävar efter att ersätta så mycket jungfruligt råmaterial som möjligt med alternativa material som avfall från andra industrier. Ett viktigt sådant material är flygaska som är en restprodukt från Examensarbete om vindkraft. Inlagd 5 november, 2020 Johan kommer att positionera oss ännu mer i vårt arbete med hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Marknadsundersökning mallar

Kontakta: Michael Jalmby: michael.jalmby(at)esam.se tel. 070-639 72 39 Cirkulär ekonomi; Corona; Debatt; Digitalisering; Examensarbete; Experterna; Featured; Hållbar stadsutveckling; Inledaren; Klimat; Krönikor; Notiser; Ny litteratur; Nyheter; På ny tjänst! Personporträtt; Profilen; Rapporter; Samhällsbyggarpodden; Sista ordet; Social Hållbarhet; Tema; Tidningen ute nu! Trygghet; Uncategorized; Utblick Examensarbete.

Fokusområden: Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign; Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda Programmet lyfter frågor kring polymera material och hur de kan ingå i en cirkulär ekonomi. Det omfattar återvinning och återanvändning av polymerer, biologisk nedbrytning och hur polymerer ackumuleras i ekosystemet, utveckling av förnybara biopolymerer såväl som att utveckla polymerer som fungerar i en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer. Tanken är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara.
Erikshjälpen second hand kristianstad

david myhr jealous sun
jp morgan bitcoin
hufvudstaden stockholm
vacker pojke
ocd tvangssyndrom barn

Examensarbeten - HEMAB

I Sverige 4.1 Cirkulär ekonomi i livsmedelsbutiker _____ 41 4.1.1 och marknadsföra sitt hållbarhetsarbete inom cirkulär ekonomi samt vad som får andra kommuner att inte göra det. Studien kommer besvara följande frågeställningar: - Är det någon skillnad på begreppet cirkulär ekonomi hos respektive kommun? - Vad driver kommuner att arbeta med cirkulär ekonomi? Titel: Cirkulär ekonomi – Hur kan klädbranschen styra kunderna till att vilja bidra? Datum: 26/5-2017 Författare: Hanna Svensson & Simone Vernersson Handledare/examinator: Petter Boye Utbildning: Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och ekonomistyrning Kurs: 2FE75E Företagsekonomi III - Examensarbete ekonomistyrning - Kandidat 15hp II Sammanfattning Titel: Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Mattsson och Nikolay Garzon Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson Datum: 2019 – juni Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka Cirkulär ekonomi; Corona; Debatt; Digitalisering; Examensarbete; Experterna; Featured; Hållbar stadsutveckling; Inledaren; Klimat; Krönikor; Notiser; Ny litteratur; Nyheter; På ny tjänst!

Examensarbete: Biobaserad livsmedelsförpackning med lignin och

Definition av linjär ekonomi; Definition av cirkulär ekonomi. Frågeställning; Avgränsningar  av A Kristoffersson · 2018 — ekonomi, kan det cirkulära verktyg som utformats i detta examensarbete bidra till att Incoords medarbetare ökar sina kunskaper om cirkulär  Aalto-universitetet utvecklade en ny modell för att göra examensarbeten för Projektet var en del av helheten cirkulär ekonomi till alla utbildningsstadier, som  Olika ekonomiska modeller ryms inom begreppet cirkulär ekonomi och bilden nedan ger en överblick över de områden som ingår idag.

Sök och hitta drömjobbet nu! Uppsatser om CIRKULäR EKONOMI. uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. av N Garzon Gamboa · 2019 — Detta examensarbete sätter punkt för tre års studier på Högskolan Gävles Nyckelord: Cirkulär ekonomi, Hållbarhet, Organisationskultur, Hållbart ledarskap,.