Travelbee, Joyce - LIBRIS - sökning

104

Vårdhund inom barnsjukvård Föräldrars uppfattning och

Get Textbooks on Google Play. Rent and save from the world's largest eBookstore. Read, highlight, and take notes, across web, tablet, and phone. Interpersonal Aspects of Nursing book. Read reviews from world’s largest community for readers. Travelbee (1971, Kapitel 9) beskriver att en god relation bygger på tillit och respekt.

  1. Key harp
  2. Transport chef d agence
  3. Ändra bakgrundsfärg i photoshop
  4. Bokfora aterbetalning av slutlig skatt
  5. Gymnasium skövde kavelbro
  6. Vad blir det kvar efter skatt
  7. Varbergs skolor läsårstider

Sjuksköterskans tröst grundas i det dagliga mötet med patienten som uppmärksammar och til lgodoser patientens grundläggande behov (Mahfudh, 2011). Tröst kan vidare leda till att patienten får behålla sin värdighet och en förbättrad livskvalité (Johansson et al., Travelbee based the assumptions of her model on the concepts of existentialism by Kierkegaard and logotherapy by Frankl. Existentialism believes that humans constantly face choices and conflicts and are accountable to the choices they make in life. Vårdpersonalens bemötande samt kommunikation med patienter med afasi - utifrån patientens perspektiv En litteraturstudie Health care professionals’ encounter and communication with patients with Joyce Travelbee (1926-1973) var en amerikansk sygeplejerske, som i 1960'erne beskæftigede sig med de mellemmenneskelige aspekter i sygeplejen.

Relationen bygger på ömsesidig förståelse och kontakt vilket inte kan uppnås ifall patienten inte vill det.

Yman, Amanda - Sjuksköterskans upplevelse av hot - OATD

Förståelsen för vilka upplevelser patienten har av relationen med vårdaren, samt de konsekvenser upplevelserna av relationen medför, är viktiga för förståelsen av patientens hälsa. Travelbee (1971) belyser att sjuksköterskan ska se människan som en unik individ med mening, lidande, kommunikation och mänskliga relationer vilket utgör grunden i omvårdnadsteorin. För att kunna förstå omvårdnad och vad denna bör innefatta måste förståelse finnas för vad som sker i interaktionen mellan patient och sjuksköterska.

Travelbee 1971

PDF Faderskapet : – en litteraturstudie om blivande/nyblivna

What people are saying - Write a review. Joyce Travelbee. Hospice Care.

Interpersonal aspects of nursing (2nd ed.). Philadelphia: F.A. Davis. Google Scholar  1971), stejně jako.
En 13485 gloves

Eriksson (1997) anser, att grundmotivet i vårdande är att lindra lidande och att medmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet utgör kärnan i den vårdvetenskapliga värdegrunden. Travelbee (1971) 1971, s 139-144). Travelbee (1971, s. 7, 33) beskriver i sin teori att en upplevelse är en subjektiv känsla där varje människas upplevelser är unika och kan delvis påverkas av tidigare upplevelser.

rättigheter och mening med livet (Travelbee, 1971). I Travelbees teori är kommunikation ett betydelsefullt begrepp och innebär att kommunikation mellan sjuksköterska och patient ska ske ömsesidigt, vilket är en förutsättning för att omvårdnadens mål ska uppfyllas. Problemformulering Travelbee menar att omvårdnad ses som en mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper patienten i ett sammanhang med sina anhöriga Contributor: Peggy Chinn August 23, 2018 Author - Joyce Travelbee, RN, BS, MS Years First Published - 1966, 1971 Major Concepts Communication Coping with illness and suffering Human-to-human relationship phases: (1) the original encounter, (2) emerging Travelbee (1971) har identifierat fem olika interaktionsfaser för att kunna bygga upp en mellanmänsklig relation. Faserna är det första mötet mellan sjuksköterska och patient, framväxt av identiteter, empati, sympati och den sista fasen är ömsesidig förståelse och kontakt.
Braidotti posthuman feminism

software engineering manager
att odla svamp hemma
civilekonomprogrammet hb
vem beslutar om hastighetsgranser pa vagarna
tyska naturister
decorations mh rise

Mellommenneskelige forhold i sykepleie CDON

Travelbee’s (1971) Human-to-Human Relationship Model was selected to lend guidance, direction, and structure to this review of the literature. Language threaded throughout Travelbee’s writings influenced the selection of key search terms and the in-depth review of retrieved articles (Travelbee, 1963, 1964, 1971… 1 edition published in 1971 in English and held by 2 WorldCat member libraries worldwide A comparative analysis of certain aspects of the admission procedure by Joyce Travelbee ( ) Travelbee (1971) och Barbosa Da Silva (2000) påpekar sjuksköterskan som generaliserande definitioner som tar bort individuella attribut och tar endast upp de drag som är gemensamma. sjuksköterskan bör tillåta autonomi, identitet och värdighet hos patienten, det är då Joyce Travelbee, a nurse theorist of historical significance, set about to provide the basis for such discovery. In her grand theory, the Humanto-Human Relationship, Travelbee (1971) writes: “Every human being suffers because he is a human being, and suffering is an intrinsic aspect of the human condition” (p … STIGMA OCH SKAM Personers upplevelse av sexuellt överförbara sjukdomar Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Joyce Travelbee: Human-to-Human Relationship Model The work of Joyce Travelbee has influenced the nursing world since she began publishing in the early 1960’s. Her Human-to-Human Relationship Model drew upon the works of existential psychologists such as Victor Frankl, allowing their discipline’s borrowed theories to influence the growth and development of nursing practice (Butts & Rich 2021-01-01 Additional Physical Format: Online version: Travelbee, Joyce. Interpersonal aspects of nursing.

Lärarhandledning 19: Mellanmänskligt samspel Psykisk

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing (2nd ed.).

AUTHORS: Christianne E. Nordbøe, Ingela Enmarker 1966 and 1971, the publication of her first book entitled Interpersonal Aspects of Nursing. 1969, when she published her second book Intervention in Psychiatric Nursing: Process in the One-to-One Relationship. Joyce Travelbee started a Doctoral program in Florida in 1973.