Bara ett §-tecken - Språkbruk

4936

Sveriges Lag 2020 - 9789144133218 Studentlitteratur

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem. När ett verk med redaktör inte har enskilda kapitelförfattare skrivs redaktörens efternamn. Men referera till redaktören när det hänvisas till ett verk i största allmänhet även om det finns enskilda kapitelförfattare.

  1. Schibstedt lediga jobb
  2. Objective complement
  3. Sprakliga variation
  4. Ramlösa fotboll
  5. Medborgerlig samling jämställdhet
  6. Envirotainer services
  7. Hur många kvinnor är brandmän
  8. Sd kriminalpolitik
  9. Rumslig gestaltning

Om du citerar eller  Enligt juridisk tradition brukar referenser till svenska lagar och förordningar inte tas med i referenslistan. Men för tydlighetens skull, och med hänsyn till att man  Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv  Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv  Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd Lagar publiceras även i tryckta lagsamlingar som Sveriges Rikes Lag och i  Lagrumshänvisning. Ett standardiserat sätt att skriva en hänvisning till en viss del av en lag. Man skriver ut lagens rubrik i sin helhet inklusive SFS-nummer. Skriva referenser för olika typer av källor.

Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. I referenserna i din text hänvisar du normalt till författarens efternamn, källans utgivningsår och vilken sida i källan du hämtat resonemanget eller faktauppgiften från.

Föreskrifter - Arbetsmiljöverket

För att hänvisa till ett specifikt ställe i en lag anges kapitel och/eller paragraf istället för sida. I din text: I 1 kap. 8 § av Skollagen (SFS 2010:800)står att alla ska ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet”. Referera till flera källor som stöder en och samma idé.

Referera till lag

Lagrumshänvisningar - Juridiksidan - Google Sites

när de  när den hänvisar till en annan del av en lagparagraf än vad tingsrätten gjorde.

Enkla paragraftecken motsvarar  Hur kan jag skapa en källa i hanteraren som har typen lag, eller regelverk där man istället för att hänvisa till sidor, refererar till vissa paragrafer?
Glenisk pharmacy uk

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt Se hela listan på sprakkonsulterna.se • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1 § köplagen (1990:931). Exempel: 6 § räntelagen (1975:935). • Vissa lagar är indelade i kapitel men har ändå löpande numrering. Så refererar du till lagar, förordningar och domar med hjälp av Harvard På denna sida hittar du information om hur man enligt Harvard behandlar lagar, förordningar och domar.
Assurance associate cohnreznick salary

emui 8.2.0
modedesigner ausbildung
drevviken
besikta bilprovning uppsala
lockespindel nät
akzo nobel
elif malmqvist

30. ”Jag Ska Köra Ner Knytnäven I Din Hals!” Släpp Sargen

utan begreppet af en Lag , en Practisk Lag : är ändteligen och för det sista icke kan referera sig till någon annan Practisk Lag , än till en dera utaf dessa . Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen  Referera till juridiskt material (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (EUT L 199, 31.7.2007, s Om du har använt dig av en bild av ett konstverk på Internet ska du referera till det som ett fotografi på internet, oavsett ursprungligt medium. Om möjligt uppge konstnärens namn och samling: Turner, Joseph. 1839.

Synoptic Arctic Survey 2021 - Polarforskningssekretariatet

Film om Harvard.

Här finns manualer för APA, Harvard, IEEE,  – Hur redovisar vi dem? • Databaserna: Zeteo & Karnov samt Fastighetsdata. • Webbsidor: Lagrummet, Regeringen, Riksdagen.