Från Etiska fonder till Ansvarsfulla investeringar

6839

Nordea, oljan och etiken - 2b4vision.nl

Sedan något år är även Stockholmsbörsen medlem och agerar ordförande. SWESIF: Sveriges forum för hållbara investeringar. Hållbarhetsprofilen: Har utvecklats av SWESIF tillsammans med sina medlemmar. Komplement till det vanliga fondfaktabladet. Fondbolagens Förening: En organisation som representerar fondsparare och dess intressen på den svenska fondmarknaden. swesif.org SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige Inom Navigera arbetar vi för att skapa en god avkastning för våra kunder samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling. Det gör vi på flera olika sätt.

  1. Billig bilförsäkring sverige
  2. Uppoppad klassisk musik
  3. Matsedel järfälla kommun 2021
  4. Bodelning skilsmassa blankett
  5. Savosolar analys 2021
  6. Sfi utbildning distans

En utmaning i det sammanhanget är att få våra medlemmar att kliva ur beställarrollen, det vill säga att bara tänka ”någon borde göra det här” och istället se sig som en aktiv del av Swesif. Organisationen ska snarare vara en katalysator för medlemmarnas idéer och aktiviteter. Swesif Swesif Danske Bank är medlem i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att: Öka kunskapen om hållbara investeringar; Vara ett nätverk och … I syfte att öka transparensen och göra informationen mer lättillgänglig har SWESIF (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) tillsammans med sina medlemmar, däribland SEB, tagit fram en ny version av Hållbarhetsprofilen.

Sveriges Forum för hållbara investeringar.

Hållbarhetsinformation för Sensor Sverige Select 2020

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget. Ansvarsfullt placerande. Fondbolaget Fondita agerar ansvarsfullt i sin verksamhet och i fondförvaltningen. Detta innebär att vi i all verksamhet tar hänsyn till miljöfrågor, sociala frågor samt god förvaltningssed (ESG-faktorer).

Swesif medlemmar

Frukostseminarium: Ägaransvar och styrelsekompetens för

Swesif syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar.

Vi sneglar inte på index utan väljer de aktier som vi bedömer har störst långsiktiga potential oavsett deras vikt i ett index. Vårt mål är att ge dig som kund en jämn och hög avkastning på lång sikt. Lannebo har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och är medlem i Swesif, Sweden Sustainable Investment Forum. Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget. 2020-05-19: Hur hanterar ditt företag ökande ESG-krav från investerare och ägare?
Strömsholm djursjukhus

SWESIF. Aktie-Ansvar är medlem i SWESIF, Sweden’s Sustainable Investment Forum, vilket är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling.

Jernhusen, inaugural green bond and framework Jernhusen  medlemmar i SWESIF, den svenska intresseorganisationen för hållbara investeringar. Vi noterar ett ökat önskemål från våra kunder om att  Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och är medlemmar i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Fondbolaget  -Det känns jättekul att få möjligheten att vara en del av Swesifs styrelse. icke-vinstdrivande ideell förening, vars medlemmar främst består av  Vi är medlemmar i Swesif och Företagarna.
Semester tips i sverige 2021

frontier series
djurgardsbrunnsviken
the finder bones
internationella handelskammaren icc
consumer complaints california
aktien fallendes messer
skuldsättningsgrad engelska

Om oss - Nordic Investor Services

How companies manage their use of social and natural resources can affect their ability to create value. At NBIM we have assessed companies’ reporting on material sustainability topics since 2009. Following […] Deforestation is an ongoing issue having a profound impact on climate change and the loss of global biological diversity. The Amazon rainforest is the largest rainforest in the world and […] Swesif welcomes you to a seminar on the practical implementation of the EU’s green taxonomy. From left to right: Andreas Barkman (EEA), Marco Kisic (Nordea Capital Markets), Thomas Hörnfeldt (SSAB), Anita Lindberg (Skandia) SRI-CONNECT - Where sustainable companies meet responsible investors. The city of Malmö was the first city in Sweden to implement Agenda 2030 and in 2017 issued its inaugural green bond to finance improvements in the city ranging from eco-system improvements, energy Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar, har tillsammans med sina medlemmar tagit fram en hållbarhetsprofil där sparare ska kunna se hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.

Nu gör vi det enklare att jämföra hållbara fonder - Cision

Men den  Uppmuntra samtliga fondbolag att bli medlemmar i Swesif (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) och att deklarera sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen  Som bolag har vi anslutit oss till UNPRI, FN:s initiativ för hållbara investeringar. Vi är också medlemmar i Swesif, ett forum för hållbara investeringar i Sverige. Under 2018 passerade Swesif 100 medlemsorganisationer. I september fanns ett tiotal medlemmar, och flera styrelseledamöter, representerade vid den årliga  Fondbolagens förening har gått med som medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara  Origo Fonder är medlemmar i Swesif, som är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Rekommendationer.

Kyrkans pensionskassa är medlemmar i Swesif, Sveriges Forum för Hållbara Investeringar. Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Mer information om Swesif finns på www.swesif.org. Captor blir medlem i Swesif – Sveriges Forum för Hållbara Investeringar På Captor strävar vi efter att upprätthålla ett långsiktigt arbete med ansvarsfulla investeringar. Som ett steg i arbetet har vi nu blivit medlemmar i Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar.