Emilie Sand - Legitimerad sjuksköterska - Onsala vårdcentral

7590

Systematisk symtomregistrering - Region Östergötland

Ansvarsområde. Kommunens ansvarsområde omfattar hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå  socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005). Utbildning i palliativ vård eller vård i livets slut. I oktober 2005 skickade  Palliativ vård och omvårdnad inom äldrevård (ges av SHH). 7,5. Organisation 2 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska, Socialstyrelsen.

  1. Mullors hemvist
  2. Sikkerhetskontroll color line
  3. Cityakuten göteborg vaccination
  4. Självservice knivsta
  5. Strategisk karta
  6. Kvaser lin
  7. Hitta cykelpump stockholm
  8. Köra hjullastare

De verksamhetsområden som omfattas är vård av äldre, vuxna, ungdomar och barn. Kompetensbeskrivningen är till för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. en kärnkompetens för god och säker vård Häfte: Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Sjuksköterskeföreningen. Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och infor - matik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning för vårdens alla olika professioner. Patientens autonomi och indivi - duella behov står alltid i centrum för att den perioperativa vården Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) har sjuksköterskan ansvar för kliniska beslut som kan ge människor bästa möjliga välbefinnande fram till livets slut.

För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna. huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden.

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA — MED FÖRDJUPAD

Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

en kärnkompetens för god och säker vård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.

Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för … Palliativ vård Arbetet ska ske enligt palliativa vårdens hrnstenar och i enlighet med det palliativa Kompetensbeskrivning fr legitimerad sjukskterska .
Urie bronfenbrenner modell

All omvårdnad ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet. 2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden. Sjuksköterskor ska exempelvis kunna planera omvårdanden utefter fastställda mål.

11) har sjuksköterskan skyldighet att främja det friska hos patienten.
Fixed vs growth mindset

höjd husbil
do snowmobiles work on sand
polismyndigheten i södermanlands län eskilstuna
bmc ip address
personalvetenskap lund

På väg mot god palliativ vård av äldre - Svenska palliativregistret

Wireklint Sundström, Birgitta (författare) Högskolan i Borås,Institutionen för Vårdvetenskap,Prehospital akutsjukvård (creator_code:org_t) Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Socialstyrelsen har inte för avsikt att uppdatera föreskriften (SOSFS 1995:5) (1) som beskriver specialistsjuksköterskors kompetenser. Svensk sjuksköterskeförening har därför samlat sektioner som så önskade för att stödja dem i arbetet med att ta fram kompetensbeskrivningar. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

Legitimerad sjuksköterska ska kunna använda de metoder som gör störst nytta för patienten med hänsyn till  WHO:s definition av palliativ vård innebär att ge så god livskvalitet som möjligt. Livskvalitet kan uppnås ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”  Den palliativa vården bygger på en samverkan mellan läkare, sjuksköterskor, Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (2005-105-. 1). Hämtad  09/2012-04/2013 Rättspsykiatrisk akutvårdsavdelning SU/S Ansvarig för schemaplanering, läkemedelsbeställnig och dokumentation om palliativ vård. utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk verksamhet.

palliativ vård.